Nie zmieniaj kogoś lub próbuj naprawić. To zadanie nie należy do ciebie, ale tylko do Boga. On nas stworzył, On sam wie jak jesteśmy stworzeni, On sam wie, że w pewnych aspektach naszego życia, nawet  gdy sami nie jesteśmy tego świadomi są niespełnione, brakuje im czegoś. On sam wie gdzie i kiedy nasze ulepszenie powinno mieć miejsce . To nie zadanie człowieka by kogoś naprawić. Nie wiemy wszystkiego, co trzeba wiedzieć o zdarzeniach i szczegółach z przeszłości, ich teraźniejszość i przyszłość; wszystkie rzeczy, które sprawiają i tworzą kim są. Nauka wciąż odkrywa nowe rzeczy na temat ludzi i świata, w którym żyjemy, aby nas uświadomić, że nie wiemy wszystkiego i nawet nauka nam wszystkiego nie powie.

Naprawić nie mam na myśli wyleczeniu z choroby kiedy trzeba iść do lekarza, ale mam na myśli zmianę kogoś aby był idealnym obrazem tego, co można sobie wyobrazić, kiedy ich widzicie lub myślicie o nich. Wielu z nas wywiera wpływ na innych poprzez sowje opinie i idee, co nie powinno mieć miejsca, ale taka już nasza ludzka natura. Jednak, gdy sprawia to innym przykrość,  to powinniśmy zachować ostrożność. Chciałabym to nazwać cienką granicą naszego naturalneg ludzkiego zachowania od piętna naszych opinii, co powoduje nieszczęście tak jak ocenianie. Wielu z nas zna to słowo. Wszyscy doświadczyliśmy tego sami albo ocenialiśmy kogoś innego. Jednakże Biblia mówi w Ewangelii  Mateusza 7: 1-5 :

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni; Albowiem jakim sądem sądzicie, takim sądzeni będziecie, i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzono będzie. A czemuż widzisz źdźbło w oku brata twego, a balki, która jest w oku twojem, nie baczysz? Albo jakoż rzeczesz bratu twemu: Dopuść, iż wyjmę źdźbło z oka twego, a oto balka jest w oku twojem. Obłudniku! wyjmij pierwej balkę z oka twego, tedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło z oka brata twego.”

Jak wspomniałam wcześniej, na siłę nie staraj się kogoś zmienić, naprawić. W ten sposób, musisz wyrobić sobie o nich pewne zdanie i skazujesz ich na ostateczny wizerunek. Nic nie jest definitywne, nic nie jest stałe, nic nie jest wieczne tak było i tak jest. Wielu z nas zna powiedzenie “jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Rzeczywiście, zmiany w sobie jest tylko określona rzeczą na ziemi. Na przykład, zamiast powiedzieć “B jest kłamcą”, dlaczego nie powiedzieć “B często mówi kłamstwa”?. To dlatego, że nikt nie jest określony, zdefiniowany, a stałe powtarzanie tego do B, co nie powinno mieć miejsca, szybko zakorzenia się w życiu B.. Wszyscy uczą się, nie możemy wiedzieć wszystkiego, i dlatego nie możemy zdefiniować nikogo. Nie wiemy wszystkiego o wszystkich, więc nie powinno się podsumowywać kogoś na podstawie tego co MY myślimy.

Niektórzy z nas przez większość czasu nie zdaje sobie sprawy jaki wpływ mają słowa, które kierujemy do innych ludzi. Istnieje kilka osób, które mają ogromny wpływ na życie innych , ponieważ Bóg umieścił je w pozycji, ale szybko zapominają, dlaczego są, i zamiast używać słow takich, aby podbudować inncyh, to używają takich, które dobijają. Prosty przykład “Zrobiłeś kawał dobrej roboty, ale tu i ówdzie wymaga poprawy”, może sprawić, że człowiek chce zrobić to lepiej, zamiast słów takich jak “Ty po prostu nie potrafisz tego zrobić dobrze”, może sprawić, że osoba zacznie myśleć o wszystkich rzeczach, które nie będą szły dobrze w jego / jej życiu. Nie należy jej przypominać o wszystkich aspektach życia, które nie są w tym momencie najlepsze, ale powinniśmy powiedzieć co idzie świetnie, i za co powinni być wdzięczni w swoim życiu! Wszyscy mamy swoje wewnętrzne konflikty, a stałym przypomnieniem o rzeczach, które nie są doskonałe w naszym życiu, w większości przypadków nie potrzebujemy dodawać innych do tego konfliktu wewnętrznego.

Słowa nasze sprawiają, że są rzeczy, które przewidujemy w naszym życiu, i innych. To co mówimy staje się ożywione, a może i faktycznie ożywają. Mówiąc negatywne rzeczy o sobie lub komuś przez ocenianie, to ty tworzysz w ich życiu rzeczy negatywne (tworzenie tego, co nie istenieje, co nie powinno istnieć). Tylko Bóg ma moc tworzenia rzeczy w naszym życiu, i dlatego mówi NIE OSĄDZAJ. Kiedy osądzamy, staramy się być Bogiem w cudzym życiu, a  Bóg tego wyraźnie nie chce. Sądząc innych jest aktem hipokryzji, ponieważ nikt nie jest doskonały, a Biblia zachęca nas: Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy;

1 Piotra 2: 1

Wielu z nas wie o członkach rodziny, którzy kochają nas tak mocno, i nie chcą zobaczyć nas schodzących na złą drogę . Czasami myślimy sobie, ale przecież Ci ukochani członkowie rodziny mają dziwny sposób wyrażania swojej miłości. Gdy taka sytuacja się powtórzy, chciałabym, żebyście myśleli o tym w ten sposób, co jeśli ci bliscy potrzebują duchowego przewodnictwa w tym celu, aby powiedzieć Ci właściwe rzeczy. Dla tych, którzy czują, że są stale oceniani, jest dobrą sprawą, aby dodać do swoich modlitw, żeby Bóg otoczył Cię osobami, które mówią i robią właściwe rzeczy w s stosunku do ciebie, nawet poprzez ich przewidzianią dobroć i ze swojej miłości do ciebie. Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga; Kolosan 1:10

Wiem, że jesteśmy ciągle w stanie walki z naszym ciałem w naszych poczynaniach, jednak należy starać się traktować innych z uwagą i życzliwością jak i Chrystus traktuje nas. Możemy rzeczywiście znać kogoś schodzącym na destrukcyjną ścieżkę, i myślę, że pierwszą rzeczą do zrobienia jest, to aby ich nie oceniać. Następną rzeczą do zrobienia jest, to aby modlić się za nich. W ten sposób możemy prosić Boga, aby dał nam cierpliwości do tej  sytuacji, prosimy o mądrość i zrozumienie, aby powiedzieć właściwe rzeczy we właściwym momencie, aby pomóc tej osobie. Ponadto, modląc się za tą osobe (lub osoby), Bóg objawi się tej osobie (osobom) i łącząc je w kontakcie z ludźmi, którzy mają doprowadzić do pozytywnych zmian w ich życiu. Tylko Chrystus, w którym możemy być usprawiedliwieni w 1 Kor 6:11: „A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga”.

Wszyscy staniemy przed Bogiem, aby nas osądził, ale do tego czasu, nie możemy po prostu spakować i przenieść się na inną planetę. Możemy nauczyć się żyć w zgodzie z innymi. Biblia zachęca nas do: „Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.” Kolosan 3: 12-14.

 Trzeba też nauczyć się mieć dobre nastawienie do  ludzi w naszych myślach, bo co i jak myślimy o innych, jest tym, co ma na nich wpływ. Jak moneta, nic nie jest jednostronne, powinniśmy starać się znaleźć dobro w ludziach, bo nawet kiedy możemy myśleć o kimś tylko źle, zawsze, ale to zawsze znajdziemy w nim coś dobrego. Pamiętaj, że wszystko, co Bóg tworzy jest dobre- w tym nas, ludzi. Na sam koniec dodam, że przekonanie umysłu jest  urzeczywistnieniem ludzkiego losu (co myślisz, zakorzenia się w głowie, a to z kolei staje się twoim działaniem).

Napisane przez Bukola@Christidentity

Tłumaczenie Julia Angowska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s